Het team van satijncavia.nl

 

De informatie op deze website had niet tot stand kunnen komen zonder de inzet van een vast team aan mensen die altijd voor elkaar klaarstaan om de laatste ontwikkelingen te bundelen, om te zetten naar een begrijpelijke tekst en het bereikbaar maken voor het grote publiek. De volgende mensen maken vast deel uit van dit team:

 

 

*Desiree Riemersma-Soentjens

Desiree heeft 14 jaar lang Caviarusthuis Knoevel gerund en is in 2005 begonnen met het röntgenen van satijncavia’s die binnenkwamen in de opvang. In 2005 schreef ze ook een Engelstalig artikel wat op een aantal goed bezochte websites werd geplaatst en voor een wereldwijde respons zorgde. Ook nadat Caviarusthuis Knoevel in december 2010 ophield met bestaan, bleef Desiree zich inzetten voor verdere onderzoeken naar satijnziekte en het verspreiden van informatie over deze vreselijke ziekte. Desiree is altijd de spil in het satijnonderzoek geweest en is een onschatbare bron van informatie en praktijkervaring.

 

 

*Jiska Sanders-van Soest

Jiska is HBO en Post-HBO gediplomeerd röntgenlaborante en echografiste. Jiska is bij cavialiefhebbers ook bekend van Caviastal Lothlórien (waar uiteraard getracht wordt satijnvrij te fokken).

Jiska is van onschatbare waarde voor satijncavia.nl. Ze is woordvoerster voor ons op verschillende caviafora en vanuit haar beroep houdt ze zich ook bezig met het maken en beoordelen van de röntgenfoto’s. Jiska schrijft ook artikelen voor onze site en voor diverse bladen en denkt actief mee over verdere stappen in het satijnonderzoek.

 

 

*Drs. Krista Caers/Dierenkliniek Maaskant

Zonder Krista was het onderzoek naar satijnziekte nooit zover gekomen. Haar interesse was gelijk gewekt in 2005 en ze heeft ontelbare keren haar expertise ter beschikking gesteld van de satijnen. Ook heeft ze vaak haar tijd en praktijkruimte ter beschikking gesteld, zodat er onderzoeken gedaan konden worden. Als mensen röntgenfoto’s van hun satijnen naar ons mailen, worden die ook door Krista (belangeloos) beoordeeld.

 

*Saskia en Paul Middendorp

Zonder Paul en Saskia zou er geen www.satijncavia.nl zijn. Paul sponsort het domein en de webhosting en Saskia is onze webmaster. Paul en Saskia organiseren ook de ECC-shows en ze zorgen ervoor dat er altijd aandacht is voor satijnziekte. En deze mensen hebben er ook altijd voor gezorgd dat Desiree toch nog de moed had om verder te gaan met de onderzoeken, ondanks de vaak felle tegenstand vanuit de caviafokkers en –liefhebbers die de problemen die de satijnen hebben consequent tegen alle bewijzen in blijven ontkennen.

 

 

Een speciaal woord van dank voor Astrid, Manon, Bianca en Claudia voor hun nooit aflatende steun en voor de medewerking aan al onze onderzoeken.

 

Uiteraard zijn we ook dank verschuldigd aan alle mensen die hun verhaal willen delen via onze site en we hopen dat mensen dat in de toekomst blijven doen.